AKCE měsíce

SLEVA na balíček Geodetické práce při stavbě rodinného domu (RD)

Balíček obsahuje:

Tachymetrické zaměření pozemku (podklad pro projekt RD):

Polohové a výškové zaměření pozemku v systému JTSK a BpV. Zaměření polohopisných a výškových prvků vč. povrchových znaků inženýrských sítí.

Cena 7 000 Kč

Vytyčení stavby:

Polohové vytyčení základů nebo 1 NP rodinného domu s vyznačením výškových bodů pro výškové usazení RD, cena zahrnuje vypracování protokolu o vytyčení stavby.

Cena 6 000 Kč

Geometrický plán:

Zaměření a vypracování geometrického plánu pro vyznačení stavby do katastrálního operátu. Geometrický plán se předkládá při kolaudaci a na Katastrální úřad k zaevidování stavby v Katastru nemovitostí.

Cena 6 000 Kč

Ekonomický balíček

V případě objednání veškerých geodetických prací spojených se stavbou rodinného domu nabízíme slevu -2 000 Kč.

Celkem pouze 16 990 Kč (18 990 Kč)