Geodetické práce při stavbě rodinného domu

Tachymetrické zaměření pozemku (podklad pro projekt RD)

Polohové a výškové zaměření pozemku v systému JTSK a BpV. Zaměření polohopisných a výškových prvků vč. povrchových znaků inženýrských sítí.

Vytyčení stavby

Polohové vytyčení základů nebo 1 NP rodinného domu s vyznačením výškových bodů pro výškové usazení RD, vypracování protokolu o vytyčení stavby.

Geometrický plán

Zaměření a vypracování geometrického plánu pro vyznačení stavby do katastrálního operátu. Geometrický plán se předkládá při kolaudaci a na Katastrální úřad k zaevidování stavby v Katastru nemovitostí.

Zaujala Vás některá z našich služeb?


Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat
na telefonu 777-272-854, e-mailu info@foltanek.cz,

nebo nám zanechte vzkaz a my se Vám co nejdříve ozveme: