Práce v katastru nemovitostí

V oblasti práce v katastru nemovitostí nabízíme tyto služby:

Geometrické plány

Co je to geometrický plán?

Geometrický plán je technickým podkladem pro zápis změny do katastru nemovitostí a je nedílnou součástí příslušné listiny (kupní smlouva, kolaudační rozhodnutí, rozhodnutí o přidělení čísla popisného, atd.), na jejímž základě se má provést zápis do katastru nemovitostí.

Jak dlouho trvá vypracování geometrického plánu?
Potřebujete rychle geometrický plán?
Máte kolaudaci novostavby zítra a nemáte geometrický plán?

Zaměření v terénu provedeme ihned po obdržení mailové popřípadě telefonické objednávky.

Následují kancelářské práce, které trvají řádově den až několik dní. V konečné fázi posíláme geometrický plán elektronicky na katastrální úřad ke schválení, že je námi vypracované geodetické zaměření způsobilé pro zápis nebo vklad do katastru nemovitostí. Práce na schválení geometrického plánu katastrálním úřadem trvá 1-2 týdny od našeho elektronického podání. Celý proces od objednávky po potvrzení geometrického plánu katastrálním úřadem trvá 2-4 týdny.

Nemáte tolik času? Kolaudace rodinného domu se blíží? Nevadí, pomůžeme.

Ihned po obdržení Vaší objednávky provedeme zaměření novostavby rodinného domu a do druhého dne vyhotovíme geometrický plán Vašeho domu, který potřebujete ke kolaudaci. Geometrický plán ověří úředně odpovědný zeměměřický inženýr. Tento plán odevzdáte při kolaudaci. Jelikož absence razítka katastrálního úřadu na geometrickém plánu není důvod k přerušení kolaudace, stavební úřad stavbu zkolauduje s podmínkou, že schválený geometrický plán odevzdáte dodatečně.

Další informace o geometrických plánech →

Vytyčování vlastnických hranic

Viz. samostatný článek Zaměření pozemků

Práce v podrobném bodovém poli

  • budování či doplňování podrobného polohového bodového pole
  • vyhledání a ověření stávajících bodů
  • volba nových bodů - případné zpracování projektu
  • vyhotovení geodetických údajů o bodech PBPP

Zajištění podkladů na katastrálních úřadech

Zajišťujeme veškeré přístupné podklady z katastrálního úřadu, např. výpisy z katastru nemovitostí, snímky katastrálních map atd.

Poradenství v oblasti katastru nemovitostí

Poskytujeme poradenství v oblasti podání návrhu na zápis, popř. záznamu do katastru nemovitostí, sepsání smluv, vyhotovení znaleckých posudků, atd.

Zaujala Vás některá z našich služeb?


Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat
na telefonu 777-272-854, e-mailu info@foltanek.cz,

nebo nám zanechte vzkaz a my se Vám co nejdříve ozveme: