Zaměření bytových a nebytových jednotek pro prohlášení vlastníků

Při zápisu bytových a nebytových jednotek do evidence katastru nemovitostí je nutné provést zaměření skutečného stavu bytových a nebytových jednotek a výpočet jejich výměr pro prohlášení vlastníků.

K čemu slouží prohlášení vlastníka:

Prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám dle ust. § 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "prohlášení vlastníka") je úkon, který může učinit vlastník budovy, případně spoluvlastníci či manželé a v němž mají vzniknout nejméně dvě jednotky (byty, prostory sloužící k podnikání – dříve nebytové prostory), z nichž každá se stane samostatnou věcí a lze s ní libovolně nakládat.

Prohlášení vlastníka musí být vždy učiněno v písemné formě a je ho zapotřebí vždy, když má vlastník budovy zájem převést vlastnické právo alespoň k jedné jednotce v domě.

Využití: převod družstevních bytů do vlastnictví členů družstva, změna prohlášení vlastníka budovy – např. při přestavbách domů, půdních přestavbách apod.


Prohlašení vlastníka - schéma grafické přílohy
Prohlášení vlastníka – Ukázka vyhotovení grafické přílohy

Proč je nutné přizvat geodeta při vyhotovení prohlášení vlastníka:

V prohlášení vlastníka je třeba uvést odborně zaměřené plochy bytových jednotek a prostor sloužících k podnikání.

Plocha bytových prostor a prostor sloužících k podnikání se určí jako půdorysná plocha všech místností bytu ohraničená vnitřním límcem svislých stěn vymezujících byt, včetně půdorysné plochy všech svislých konstrukcí uvnitř bytu – jako např. stěny, pilíře, komíny, zabudované skříně, vany apod.

U mezonetových bytů a bytů s galeriemi jsou další přesné specifikace, které stanovují výpočet podlahové plochy.

Postup při zpracování prohlášení vlastníka

  1. Kontaktuje nás telefonicky nebo e-mailem viz. kontakt (zašlete nám adresu dotčené budovy – ulice, č.p., obec, počet bytových jednotek a prostor sloužících k podnikání, typ stavby, popř. parcelní číslo nemovitosti a katastrální území - lze zjistit na http://nahlizenidokn.cuzk.cz/)
  2. Na základě Vašeho zadání vyhodnotíme rozsah a časovou náročnost prací a zašleme Vám cenovou nabídku. Následně provedete definitivní objednávku a my začneme se zpracováním zakázky.
  3. Pro rychlý, bezproblémový a efektivní postup prací je nutná součinnost mezi vlastníky a geodety. Je třeba sestavit časový harmonogram pro zaměření všech bytových jednotek a prostor sloužících k podnikání.
  4. Po zaměření všech bytových jednotek a prostor sloužících k podnikání vypočítáme všechny podlahové plochy, vyhotovíme schémata všech jednotek a tabulku podílů na společných částech budovy. Tyto geodetické dokumenty jsou nedílnou a povinnou součástí každého prohlášení vlastníka.
  5. Při samotném vyhotovení prohlášení vlastníka je vhodné oslovit právníka

    – i tyto služby Vám můžeme poskytnout.

    Naše právní oddělení Vám zpracuje celé prohlášení vlastníka včetně nezbytných příloh a návrhu na vklad do katastru nemovitostí, neboť až tímto úkonem dochází k zápisu vymezených jednotek a společných částí domu.

Naše právní poradna

Nejčastěji se ptáte

Po zápisu Prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí bude jako vlastník všech jednotek zapsán ten, kdo byl doposud vlastníkem celé budovy (např. dva bratři, manželé, bytové družstvo či paní Nováková s panem Jarolímem apod.). Jakmile se ale rozhodnou, že každý z nich chce mít svoji část budovy, tj. mít „na sebe napsanou“ tu kterou jednotku, je potřeba spoluvlastnictví rozdělit - v případě dvou spoluvlastníků je potřeba sepsat Dohodu o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. U tří a více osob je způsob dvojí – buďto již zmíněnoudohodou o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví všech spoluvlastníků či pouze Dohodou o oddělení spoluvlastnictví jednoho z nich, kdy se provedení vypořádání jeho podílu, přičemž ostatní spoluvlastníci zůstávají nadále spoluvlastníky zbytku jednotek. Vlastnictví jednotky je ale možné nabýt i jinými způsoby – např. smlouvou o převodu jednotky, a to úplatnou či bezúplatnou, při darování, směně apod.

V případě, že potřebujete poradit s nejvhodnějším typem smlouvy, neváhejte se na nás obrátit.

Zaujala Vás některá z našich služeb?


Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat
na telefonu 777-272-854, e-mailu info@foltanek.cz,

nebo nám zanechte vzkaz a my se Vám co nejdříve ozveme: