Katastr nemovitostí: Zaměření pozemků (vytyčení hranice pozemku)

Vytyčování vlastnických hranic

Vytyčením vlastnické hranice pozemku se rozumí vytyčení obrazu hranice v mapě katastru nemovitostí do terénu.

Náročnost vytyčovacích prací se odvíjí od druhu mapového podkladu v dané lokalitě (vytyčení map sáhového měřítka 1 : 2880, vytyčení mapy DKM, popřípadě KMD).

Pro zápis do katastru nemovitostí je nutné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení průběhu vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků.

Jak nejvhodněji postupovat

 1. Kontaktujte nás e-mailem či telefonicky viz. kontakt (zašlete nám nejlépe mapku s vyznačením hranic pro vytyčení a informaci o katastrálním území a dotčeném pozemku - parcelní číslo, vše lze zjistit na http://nahlizenidokn.cuzk.cz/)
 2. Po vyhodnocení mapového podkladu v daném katastrálním území určíme postup prací a zašleme či sdělíme Vám cenovou nabídku. Následně provedete definitivní objednávku a my odstartujeme zpracování Vašeho zadání.
 3. Na základě mapového podkladu, případně dřívějších výsledků zeměměřických činností evidovaných na KÚ a našeho zaměření určíme souřadnice lomových bodů pozemku, které realizujeme v terénu.
 4. Přibližně do 2 týdnů od vytyčení hranice pozemku a od podání geometrického plánu (GP) pro upřesnění vlastnické hranice na katastrální úřad, Vám předáme GP potvrzený z katastrálního úřadu (doba předání závisí především na rychlosti kontroly geometrického plánu na katastrálním úřadě), jehož součástí musí být souhlasné prohlášení vlastníků, ve kterém jsou podepsaní všichni dotčení vlastníci, kteří potvrzují souhlas s vytyčenými hranicemi a upřesňují tak jejich polohu na definitivní.
 5. Na příslušný katastrální úřad podáte geometrický plán se souhlasným prohlášením vlastníků a formulářem („Ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků“ – formulář naleznete zde: http://www.cuzk.cz/zivotni-situace/formulare/formulare.aspx – vyplnění formuláře vám rádi zajistíme) podáte na příslušný katastrální úřad.

Terminologie aneb co by Vám mohlo být nejasné

Typy mapových podkladů

 • DKM – digitální katastrální mapa
 • KMD – katastrální mapa digitalizovaná – vznik pouze na základě přepracování mapy analogové
 • KM-D – katastrální mapa digitalizovaná podle dřívějších předpisů, též pouze na základě přepracování mapy analogové
 • Analogová – na papíře či plastové fólii

Lomové body hranice Vašeho pozemku mohou mít na základě mapového podkladu a dřívějších výsledků zeměměřických činností různé druhy přesnosti určení

 • Body s k.kv. 3 (většinou v mapách DKM) - body s nejvyšší přesností, vznikly na základě měření, lze je vytyčovat přímo z mapy DKM a není potřeba k vytyčení vyhotovovat jakýkoliv dokument pro KÚ.
 • Body s k.kv. 4-5 (většinou body v mapách DKM) - body určené na základě měření, ale výsledkem byla nižší přesnost bodu. Chcete-li tyto body upřesnit na k.kv. 3 a mít tak jejich definitivní a nejvyšší přesnost evidovanou v KN, je postup následující: Pozveme všechny sousední vlastníky (písemně min. 1 týden před vlastním předáním), na jednání si odsouhlasíte průběh vytyčených hranic a my pak následně vyhotovíme GP na upřesnění hranice pozemku. Tímto se body upřesní na k.kv. 3 a budou již takto definitivně evidovány v KN.
 • Body s k.kv. 6-8 (většinou mapy KMD, KM-D a analogové) - body, které vznikly pouze sejmutím z rastru katastrální mapy analogové, tudíž ne na základě měření a jejich přesnost je cca 1-2m. Chcete-li tyto body upřesnit na k.kv. 3 a mít tak jejich definitivní a nejvyšší přesnost evidovanou v KN, je postup následující: Pozveme všechny sousední vlastníky (písemně min. 1 týden před vlastním předáním), na jednání si odsouhlasíte průběh vytyčených hranic a my pak následně vyhotovíme GP na upřesnění hranice pozemku. Tímto se body upřesní na k.kv. 3 a již budou takto definitivně evidovány v KN.

Zaujala Vás některá z našich služeb?


Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat
na telefonu 777-272-854, e-mailu info@foltanek.cz,

nebo nám zanechte vzkaz a my se Vám co nejdříve ozveme: